Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 4, 2016
NEWs
Home » Privacy Policy
loading...

Privacy Policy

Quy định chia sẻ bài viết

  1. bloghoctienganh.net chia sẻ toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn mang tính chia sẻ cho mọi người.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên bloghoctienganh.net vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng chia sẻ từ bloghoctienganh.net.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  1. Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại bloghoctienganh.net.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng bloghoctienganh.net

loading...